ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, σε ισχύ από τις 11/12/2021

Παροχή

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ρυθμίζουν την πώληση σε αυτόν τον ιστότοπο “https://www.gemimarket.it” (Ιστότοπος). Ο πωλητής είναι η Gemi Elettronica Srl, με έδρα στη Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Chamber of Commerce of MI - 2114222, ΑΦΜ IT01765660764, μετοχικό κεφάλαιο 80.000,00 €.

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η πώληση στον ιστότοπο αντιπροσωπεύει μια συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως που ρυθμίζεται από το Κεφάλαιο I, Τίτλος III (Τμήμα 45 επ.) του νομοθετικού διατάγματος της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, αρ. 206 (ιταλικά Κώδικας Καταναλωτή) και με το Νομοθετικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2003, Αρ. 70 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

1.2 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που επεξεργάζεται ο Πωλητής στον Ιστότοπο. Οι όροι υπολογίζονται μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις εργάσιμες ημέρες και εξαιρουμένων των Σαββάτων, των Κυριακών και των αργιών.

1.3 Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων μπορούν να αλλάξουν ή/και να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές ή/και νέοι όροι θα ισχύουν από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους στον Ιστότοπο. Για το λόγο αυτό, προτού υποβάλουν οποιαδήποτε παραγγελία, οι χρήστες καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο για να διαβάζουν την πιο ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης.

1.4 Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης είναι αυτοί που ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται μια παραγγελία αγοράς.

1.5 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών από μέρη εκτός του Πωλητή, διατίθεται στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, banner ή υπερσυνδέσμων. Πριν προβεί σε εμπορικές συναλλαγές με αυτά τα μέρη, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τους όρους πώλησής τους. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών ή/και την πώληση προϊόντων από αυτά τα μέρη. Ο Πωλητής δεν διενεργεί ελέγχους και/ή παρακολούθηση των ιστοσελίδων στους οποίους μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτών των συνδέσμων. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των Ιστοσελίδων, ούτε για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις ή/και νομικές παραβιάσεις από τους εν λόγω ιστότοπους.

1.6 Ο χρήστης θα διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Πώληση και όλες οι άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Πωλητής στον Ιστότοπο, επίσης κατά τη διαδικασία αγοράς.

1.7 Η υποβολή της εντολής αγοράς συνιστά αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης.

Άρθρο. 2. Αγορά μέσω του ιστότοπου

2.1 Η αγορά μέσω του ιστότοπου επιτρέπεται στον χρήστη που

 • είναι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου < /li>
 • δρα τόσο ως καταναλωτής όσο και ως έμπορος. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος I, στοιχ. α) του Κώδικα Καταναλωτή, ως «καταναλωτής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα που μπορεί να ασκεί. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος I, στοιχ. γ) του Κώδικα Καταναλωτή, ως «έμπορος» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές, εμπορικές, επαγγελματικές ή βιοτεχνικές του δραστηριότητες..

2.2 Στην Σε περίπτωση παραγγελιών που είναι ανώμαλες σε σχέση με την ποσότητα ή/και τη συχνότητα των αγορών, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσει τις παρατυπίες.

2.3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει. παραγγελίες που έγιναν:

 • από έναν χρήστη με τον οποίο ο Πωλητής βρίσκεται σε αμφισβήτηση
 • από έναν χρήστη που παραβίασε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης
 • από χρήστη που έχει στείλει ψευδή, ελλιπή ή άλλως ανακριβή προσωπικά δεδομένα ή που δεν έχει στείλει στον Πωλητή τα απαιτούμενα έγγραφα

Άρθρο 3. Εγγραφή στον ιστότοπο

3.1 Για να εγγραφεί στον Ιστότοπο, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, εισάγοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • όνομα
 • επώνυμο
 • email
 • διεύθυνση
 • τηλέφωνο
 • codice fiscale.

3.2 Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή εάν έχει υποψίες ή αν γίνει αυτό. γνωρίζει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων.

3.3 Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο είναι πλήρη και αληθή και αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή τον Πωλητή έναντι οποιουδήποτε άλλου απώλειες, ζημιές ή/και ευθύνες που απορρέουν από και/ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την παραβίαση από τον χρήστη των διατάξεων που αφορούν την εγγραφή στον Ιστότοπο ή την αποθήκευση των διαπιστευτηρίων εγγραφής.

Άρθρο 4. Απαιτούνται πληροφορίες για Σύναψη Συμφωνίας

4.1 Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2003, Αρ. 70 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη ότι:

 • να συνάψει συμφωνία αγοράς στον Ιστότοπο, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στον Πωλητή, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανίζονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο.
 • η συμφωνία έχει συναφθεί. όταν η φόρμα παραγγελίας φτάσει στον διακομιστή του Πωλητή
 • μετά την υποβολή της φόρμας παραγγελίας, ο πωλητής θα στείλει στον χρήστη, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται, μια επιβεβαίωση παραγγελίας που περιέχει τα ακόλουθα:
  • περιγραφές αγοράς
  • η σχετική τιμή
  • μια ένδειξη του μέσου πληρωμής
  • μια ένδειξη του κόστους παράδοσης
  • μια ένδειξη των εξόδων παράδοσης και τυχόν πρόσθετων εξόδων.

Άρθρο 5. Διαθεσιμότητα προϊόντων

5.1 Η διαθεσιμότητα των προϊόντων παρακολουθείται και ενημερώνεται συνεχώς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να επισκέπτεται ταυτόχρονα διάφορους χρήστες, είναι πιθανό περισσότεροι από ένας χρήστες να αγοράζουν το ίδιο προϊόν ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Προϊόν μπορεί να εμφανίζεται ως διαθέσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που είναι στην πραγματικότητα εξαντλημένο ή στιγμιαία μη διαθέσιμο, καθώς είναι απαραίτητη η ανανέωση των αποθεμάτων.

5.2 Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα καθενός από αυτά. Προϊόν.

5.3 Εάν το Προϊόν αποδειχθεί μη διαθέσιμο για τους προαναφερθέντες λόγους ή σε άλλες περιπτώσεις απροσδόκητης μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων νομικών δικαιωμάτων του χρήστη, ειδικά εκείνων που παρέχονται στο Βιβλίο IV, Τίτλος II , Κεφάλαιο XIV του Ιταλικού Αστικού Κώδικα, ο πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο χρήστης θα δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφοι 4 και 5 του Κώδικα Καταναλωτή.

5.4 Εναλλακτικά και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του, ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί:

 • παράταση της περιόδου παράδοσης
 • προϊόν ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας (στην περίπτωση αυτή, με την πληρωμή της διαφοράς και με ρητή αποδοχή του χρήστη)
 • ένα εκπτωτικό κουπόνι που θα δαπανηθεί για αγορές στον Ιστότοπο. Το ποσό του εκπτωτικού κουπονιού, η ημερομηνία λήξης και τυχόν περιορισμοί θα κοινοποιούνται από τον Πωλητή κατά καιρούς.

5.5 Εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων για το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των Προϊόντων. που αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν διαθέσιμο, ο Πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα σε 10 ημέρες το πολύ.

5.6 Εάν ο χρήστης κάνει χρήση του δικαιώματος να τερματίσει τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφοι 4 και 5 του Κώδικα Καταναλωτή, η συμφωνία αγοράς θα τερματιστεί. Εάν η πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού - που δίνεται από την τιμή του Προϊόντος, τα τέλη παράδοσης, εάν υπάρχουν, και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την παραγγελία (Σύνολο Οφειλόμενο Ποσό) - έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ο Πωλητής θα επιστρέψει το σύνολο Οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με το άρθρο "Μέθοδοι πληρωμής για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου".

Άρθρο. 6. Φύλλο προϊόντος

6.1 Κάθε προϊόν συνοδεύεται από ένα φύλλο πληροφοριών προϊόντος που απεικονίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του (Φύλλο προϊόντος). Οι εικόνες και οι περιγραφές στον Ιστότοπο αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων όσο το δυνατόν πιο πιστά. Ωστόσο, τα χρώματα των Προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω των ρυθμίσεων των συστημάτων υπολογιστών ή των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την προβολή τους. Επιπλέον, οι εικόνες του Προϊόντος στο Φύλλο Προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν σε μέγεθος ή σε σχέση με τα αξεσουάρ. Αυτές οι εικόνες πρέπει επομένως να κατανοηθούν ως κατά προσέγγιση και υπονοούν κοινά αποδεκτά κατώφλια ανοχής. Για τους σκοπούς της συμφωνίας πώλησης αγαθών, ως σημείο αναφοράς λαμβάνεται η περιγραφή του Προϊόντος στη φόρμα παραγγελίας που διαβιβάζεται από τον χρήστη.

Άρθρο 7. Τιμές

7.1 Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ.

7.2 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εννοείται ότι η τιμή που χρεώνεται στον χρήστη θα είναι αυτή που αναγράφεται στο Ιστότοπος τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία και δεν θα σημειωθούν διακυμάνσεις (αύξηση ή μείωση) μετά τη διαβίβαση της εν λόγω παραγγελίας.

7.3 Τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν, αναφέρονται ρητά και χωριστά στην παραγγελία. φόρμα, προτού ο χρήστης προχωρήσει στη μετάδοση του ίδιου.

Άρθρο 8. Παραγγελίες αγοράς

8.1 Ο Πωλητής θα παραδώσει τα Προϊόντα μόνο αφού λάβει την επιβεβαίωση της επιτυχούς πληρωμής του Συνολικού Ποσού. Λόγω της χρήσης. Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά τη στιγμή της παράδοσης, νοούμενη ως η ώρα παράδοσης του Προϊόντος στον μεταφορέα. Οποιοσδήποτε κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στο Προϊόν(τα) που δεν μπορεί να αποδοθεί στον Πωλητή, θα μεταβιβαστεί στον χρήστη, μόλις ο τελευταίος ή τρίτο μέρος που ορίζεται από τον χρήστη εκτός από τον ταχυμεταφορέα αποκτήσει ουσιαστικά την κατοχή του προϊόντος(ων) .

Η Υπηρεσία που επιλέξατε θα εκτελεστεί μόνο μετά την πληρωμή του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία εάν, μετά την υποβολή της παραγγελίας αγοράς σας, διαπιστωθεί ότι δεν έχετε πληρώσει ολόκληρο ή μέρος του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού.

8.2 Η σύμβαση αγοράς λύεται με την επιφύλαξη μη καταβολής του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί σας, η παραγγελία θα ακυρωθεί αναλόγως.

8.3 Για την αποστολή παραγγελίας αγοράς είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να εγκρίνετε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο στο τις σελίδες της διαδικασίας αγοράς. Η μη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση αγορών σε αυτόν τον ιστότοπο.

Άρθρο 9. Τρόποι πληρωμής για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου

9.1 Η πληρωμή στις ο ιστότοπος μπορεί να γίνει με:

 • Κάρτες πληρωμής
 • PayPal
 • Με αντικαταβολή
 • Τραπεζικό έμβασμα.

9.2 Ο πωλητής δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Η χρέωση θα γίνει μόνο αφού (i) επαληθευτούν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή και (ii) ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από έχετε εκδώσει την εξουσιοδότηση χρέωσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2015/2366/ (ΕΕ) για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), ο χρήστης ενημερώνεται ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ολοκληρώσει την αγορά διαδικασία πληρώντας τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας που απαιτούνται από το ίδρυμα πληρωμών που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της συναλλαγής ηλεκτρονικής πληρωμής. Τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας αναφέρονται στην ταυτότητα του χρήστη (για να πληροί αυτό το κριτήριο ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο κατά τη συναλλαγή αγοράς) και τη γνώση των συμφραζομένων του κωδικού ελέγχου ταυτότητας που μεταδίδεται από το ίδρυμα πληρωμών (Strong Customer Authentication). Η μη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την οριστικοποίηση της αγοράς στον Ιστότοπο.

Τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, κάτοχος, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) κρυπτογραφούνται και μεταδίδονται απευθείας στο σχετικό ίδρυμα πληρωμών χωρίς διέλευση από τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν έχει ποτέ πρόσβαση και δεν αποθηκεύει τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των Προϊόντων.

Η χρέωση του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού θα γίνει μόνο κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. .

9.3 Όσον αφορά τις πληρωμές PayPal, ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο www.paypal.com, όπου θα πραγματοποιήσει την πληρωμή με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία που ρυθμίζεται από το PayPal και τους όρους και τις προϋποθέσεις του τη συμφωνία που συμφωνήθηκε μεταξύ του χρήστη και του PayPal. Τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπο του PayPal θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από το PayPal και δεν θα αποστέλλονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή. Επομένως, ο Πωλητής δεν μπορεί να γνωρίζει ή να απομνημονεύσει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που συνδέονται με τον λογαριασμό PayPal του χρήστη ή τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής που συνδέεται με τον εν λόγω λογαριασμό.

Εάν η πληρωμή είναι συνδεδεμένη με τον εν λόγω λογαριασμό. γίνεται μέσω PayPal, το συνολικό οφειλόμενο ποσό θα χρεωθεί από το PayPal στον λογαριασμό του χρήστη ταυτόχρονα με τη σύναψη της διαδικτυακής συμφωνίας. Εάν η συμφωνία τερματιστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής χρημάτων, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό της επιστροφής χρημάτων που οφείλεται στον χρήστη θα πιστωθεί στον λογαριασμό PayPal του χρήστη. Ο όρος πίστωσης του ποσού στο εργαλείο πληρωμής που συνδέεται με αυτόν τον λογαριασμό εξαρτάται αποκλειστικά από το PayPal και το τραπεζικό σύστημα. Αφού διευθετηθεί η εντολή πίστωσης υπέρ του εν λόγω λογαριασμού, ο Πωλητής δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στην πίστωση της επιστροφής χρημάτων στον Χρήστη. Οποιοσδήποτε τύπος επιστροφής χρημάτων που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης θα πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό PayPal του χρήστη.

9.4 Εάν επιλέξετε την αντικαταβολή ως μέσο πληρωμής, ο Πωλητής σας ενημερώνει σχετικά με τον πωλητή. ότι η αποστολή θα χρεωθεί με επιπλέον χρέωση 5,90 € ή το διαφορετικό ποσό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, κατά τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων θα πρέπει να έχετε μετρητά του ποσού που αναφέρεται στην παραγγελία (καθώς ο ταχυμεταφορέας δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται επιταγές ή να δίνει χρήματα σε ρέστα): σε αντίθετη περίπτωση , η σύμβαση αγοράς θα θεωρείται καταγγελθείσα με δικαίωμα σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 1456 του ιταλικού αστικού κώδικα. Θα ενημερωθείτε για τη λύση της σύμβασης και την επακόλουθη ακύρωση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που θα γίνει σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα στα τραπεζικά στοιχεία που έχετε δώσει.

9.5 Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, μόλις ληφθεί η παραγγελία, Ο πωλητής θα ειδοποιήσει τον χρήστη μέσω email για τα τραπεζικά στοιχεία και την προθεσμία για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιέχει το αίτημα για αποστολή μέσω email της απόδειξης της μεταφοράς που έγινε ή την επιβεβαίωση της ίδιας.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ο όρος παράδοσης των προϊόντων θα ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής τραπεζικού εμβάσματος από την πλευρά του Πωλητή ή από την ημερομηνία κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι το τραπεζικό έμβασμα έχει παραγγελθεί υπέρ του Πωλητή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι Υπηρεσίες θα παρέχεται μόνο μετά την παραλαβή μέσω τραπεζικού εμβάσματος του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού.

Ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει:

 • τον αριθμό αναφοράς της παραγγελίας αγοράς
 • την ημερομηνία παραγγελίας.

Μόλις υποβληθεί η παραγγελία, πρέπει να πληρώσετε εντός 7 εργάσιμων ημερών. Η μη συμμόρφωση θα προκαλέσει την αυτόματη καταγγελία της συμφωνίας στις επόμενες 3 εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο. 10. Παράδοση προϊόντος

10.1 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην παράδοση, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο ή/και στο φύλλο προϊόντος.

10.2 Τα έξοδα για την παράδοση των Προϊόντων, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαδικασία παράδοσης που έχει επιλέξει ο χρήστης και οποιοδήποτε άλλο πιθανό κόστος, θα βαρύνει τον χρήστη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Φύλλο Προϊόντος ή σε άλλα μέρη όπου αυτό κοινοποιείται.

10.3 Τα Προϊόντα θα παραδοθούν εντός 3 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριάντα ημερών, με ισχύ από την ημέρα σύναψης της συμφωνίας.

10.4 Σας παρακαλούμε να επαληθεύσετε. τους όρους του προϊόντος που παραδίδεται. Με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς του Προϊόντος, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, μεταβιβάζεται όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ορίζετε εσείς και διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτήσετε φυσικά στην κατοχή του Προϊόντος, ο Πωλητής σας προτείνει να ελέγξετε τον αριθμό των Προϊόντων που παραλήφθηκαν και ότι η συσκευασία είναι άθικτη, άθικτη, δεν έχει υγρή ή αλλοιωθεί με άλλο τρόπο, ακόμη και στα υλικά κλεισίματος. Επίσης, ο Πωλητής σας προτείνει να αναφέρετε στο έγγραφο μεταφοράς του μεταφορέα, τυχόν ανωμαλίες, αποδεχόμενοι σε αυτή την περίπτωση το πακέτο με κράτηση. Σε περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει εμφανή σημάδια παραβίασης ή αλλοίωσης, συνιστάται να ειδοποιήσετε αμέσως τον Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης (εάν υπάρχει για το Προϊόν) και η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης.

Άρθρο 11. Δικαίωμα υπαναχώρησης

11.1 Ο χρήστης - που ενεργεί ως χρήστης. καταναλωτής - έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία πώλησης αγαθών για το Προϊόν χωρίς να δηλώνει τον λόγο και χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα και έξοδα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (Δικαίωμα υπαναχώρησης). Η περίοδος υπαναχώρησης (Περίοδος υπαναχώρησης) λήγει μετά από 14 ημέρες:

α σε περίπτωση μεμονωμένης παραγγελίας Προϊόντος, από την ημέρα που ο χρήστης ή τρίτο μέρος εκτός από τον μεταφορέα και έχει οριστεί από τον χρήστη έρχεται στην κατοχή του υλικού του προϊόντος,

β. σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα που ο χρήστης ή τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και που έχει οριστεί από τον χρήστη έρχεται στην υλική κατοχή του Προϊόντος που παραδόθηκε τελευταίος· ή

γ. σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με την παράδοση ενός Προϊόντος διαφορετικών παρτίδων ή πολλών τεμαχίων, από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο άτομο, διαφορετικό από τον μεταφορέα και εκλεγμένο από εσάς, αποκτήσετε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου .

11.2 Για να ασκήσει το Δικαίωμα υπαναχώρησης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, για την απόφασή του να υπαναχωρήσει.

11.3 Έχετε ασκήσει το δικό σας δικαίωμα υπαναχώρησης. Δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της Περιόδου Υπαναχώρησης εάν η σχετική επικοινωνία αποσταλεί από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης. Αυτή η επικοινωνία πρέπει να μεταδίδεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

< p>Ο Καταναλωτής θα αποκτήσει διαρκή μέσα αποθήκευσης για την επικοινωνία που σχετίζεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς το βάρος απόδειξης σχετικά με την άσκηση αυτού του δικαιώματος πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης βαρύνει τον χρήστη.

11.4 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος, ο χρήστης πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα Προϊόντα να επιστραφούν στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση πριν από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία Ο χρήστης έχει ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία. Ο όρος τηρείται εάν ο χρήστης παραδώσει το Προϊόν(τα) πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου των 14 ημερών στον ταχυμεταφορέα που καθορίζεται από τον Πωλητή ή, βάσει των σχετικών περιστάσεων, σε έναν ταχυμεταφορέα της επιλογής του (Retun Term). Το Προϊόν, δεόντως προστατευμένο και συσκευασμένο και στην αρχική του συσκευασία (εάν είναι δυνατόν) πρέπει να επιστραφεί στην ακόλουθη διεύθυνση (η αρχική συσκευασία απαιτείται πάντα εάν είναι τυπωμένοι οι αύξοντες αριθμοί των προϊόντων):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11,5 Το κόστος για την επιστροφή του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών) επιβαρύνει τον χρήστη και Η επιστροφή γίνεται με δική τους ευθύνη.

11.6 Εάν ο χρήστης αποχωρήσει από τη συμφωνία, ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον χρήστη για το Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο στις 14 ημερολογίου. ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιστρέψει τα Προϊόντα χρησιμοποιώντας έναν μεταφορέα της επιλογής του και με δικά του έξοδα, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου αποδείξει την απόδειξη ότι έστειλε τα Προϊόντα πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

11.7 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών λόγω διαφορετικής χρήσης του Προϊόντος από αυτήν που απαιτείται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Προϊόν πρέπει να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με την κανονική επιμέλεια και να επιστραφεί άθικτο, πλήρες σε όλα του τα μέρη, πλήρως λειτουργικό, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα και τα ενδεικτικά φυλλάδια, τις ετικέτες και τη σφραγίδα, εάν υπάρχουν, επισυναπτόμενα στο Προϊόν και άθικτο και μη παραποιημένο, και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και χωρίς σημάδια φθοράς ή βρωμιάς. Η απόσυρση εφαρμόζεται στο Προϊόν στο σύνολό του. Υπό αυτή την έννοια, δεν μπορεί να ασκηθεί μόνο για ορισμένα εξαρτήματα και/ή αξεσουάρ (τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν και δεν είναι αυτόνομα προϊόντα) του Προϊόντος.

11.8 Εάν το Προϊόν έχει υποστεί απώλεια αξίας ως αποτέλεσμα της Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό της επιστροφής ένα ποσό ίσο με αυτήν την απώλεια αξίας. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει κατά την παραλαβή του Προϊόντος για την περίσταση και το συνακόλουθο μειωμένο ποσό επιστροφής χρημάτων. Εάν η επιστροφή χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί, η Εταιρεία θα κοινοποιήσει τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον χρήστη λόγω της μείωσης της αξίας του Προϊόντος.

11.9 Σε περίπτωση που η ανάληψη έχει γίνει. δεν θα ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δημιουργήσει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Ο Πωλητής θα γνωστοποιήσει στον χρήστη ότι θα απορρίψει το αίτημα απόσυρσης από την παραλαβή του Προϊόντος. Σε περίπτωση που το Προϊόν έχει ήδη επιστρέψει στον Πωλητή, θα παραμείνει στον Πωλητή για διάθεση από τον χρήστη για την παραλαβή που θα πρέπει να γίνει με χρέωση και με ευθύνη του χρήστη.

11.10 Στο σε περίπτωση μερικής υπαναχώρησης από πολλαπλές παραγγελίες, το ποσό των εξόδων παράδοσης που θα επιστραφεί υπέρ του χρήστη θα ποσοτικοποιηθεί αναλογικά με την αξία του Προϊόντος που υπόκειται σε απόσυρση. Για παράδειγμα, ο χρήστης έχει κάνει μια παραγγελία 200,00 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει δύο Προϊόντα, το πρώτο αξίας 50,00 ευρώ και το δεύτερο αξίας 150,00 ευρώ και επιστρέφει το Προϊόν αξίας 150,00 ευρώ, ο χρήστης θα αποζημιωθεί για ίσο ποσό στο 75% των εξόδων παράδοσης που πραγματοποιήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των εξόδων παράδοσης που θα επιστραφεί δεν θα υπερβαίνει ποτέ αυτό που πραγματικά έχει πληρώσει ο χρήστης.

Άρθρο 12. Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης

Όλα τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο. καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που παρέχεται από τα άρθρα 128-135 από το Νομοθετικό Διάταγμα N. 128-135 του Κώδικα Καταναλωτή (Νομική Εγγύηση).

Σε ποιους ισχύει

Το νομικό διάταγμα Η εγγύηση προορίζεται για τους καταναλωτές. Επομένως, ισχύει αποκλειστικά για χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει την αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς άλλους από επιχειρηματικές, εμπορικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Όταν ισχύει

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι- έναντι του καταναλωτή για τυχόν μη συμμόρφωση που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος και καθίσταται ορατή εντός δύο ετών από την εν λόγω παράδοση. Ο Πωλητής πρέπει να ενημερωθεί για τη μη συμμόρφωση, με ποινή κατάπτωσης της εγγύησης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύφθηκε.

Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, η μη συμμόρφωση επέρχεται εντός έξι μηνών. από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος θεωρείται ότι υπάρχουν από την τελευταία, εκτός εάν η υπόθεση είναι ασυμβίβαστη με τη φύση του προϊόντος ή με τη φύση της μη συμμόρφωσης. Από τον έβδομο μήνα μετά την παράδοση του προϊόντος, το βάρος της απόδειξης ότι η μη συμμόρφωση υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος βαρύνει τον καταναλωτή.

Προκειμένου να το αναλάβει. πλεονέκτημα της Νομικής Εγγύησης, πρέπει επομένως να προσκομίσετε απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς και παράδοσης του αγαθού. Ως εκ τούτου, συνιστάται, για να αποδείξετε την αγορά, να κρατήσετε το τιμολόγιο που έστειλε ο πωλητής, καθώς και το έγγραφο μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την ημερομηνία της αγοράς (όπως το αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής κάρτας ή το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ) και την ημερομηνία παράδοσης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον καταναλωτή το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, που αποτελείται από την τιμή αγοράς του Προϊόντος, τα έξοδα αποστολής και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό της μείωσης, που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Το ποσό της επιστροφής ή της μείωσης θα πιστωθεί στα μέσα ή στη λύση πληρωμής που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής για την αγορά.

Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από την ακατάλληλη. χρήση του Προϊόντος ή σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από απρόβλεπτες περιστάσεις ή ανωτέρα βία.

Εάν κάνατε την αγορά ως «επαγγελματίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτή, οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος. άρθρο δεν ισχύει. Η νόμιμη εγγύηση που προβλέπεται από το άρθ. 1490 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 13. Τυπική εγγύηση κατασκευαστή

13.1 Τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο ενδέχεται, ανάλογα με τη φύση τους, να καλύπτονται από μια τυπική εγγύηση που εκδίδεται από την τον κατασκευαστή (Συμβατική Εγγύηση). Ο χρήστης μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην εγγύηση μόνο με τον κατασκευαστή. Η διάρκεια, το εύρος (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής εμβέλειας), οι συνθήκες και οι διαδικασίες, οι τύποι ζημιών/ελαττωμάτων που καλύπτονται και οι περιορισμοί της Τυπικής Εγγύησης καθορίζονται από κάθε κατασκευαστή και καθορίζονται στο λεγόμενο πιστοποιητικό εγγύησης που περιέχεται στη συσκευασία του προϊόντος. Η Τυπική Εγγύηση είναι εκ φύσεως εκλεκτή και δεν προσθέτει, αντικαθιστά, περιορίζει, προδικάζει ή ακυρώνει τη Νομική Εγγύηση.

Άρθρο 14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Εναλλακτική επίλυση διαφορών/Διαδικτυακή επίλυση διαφορών

14.1 Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μεταξύ εσάς και του Πωλητή διέπονται από την ιταλική νομοθεσία. Για τους χρήστες που δεν κατοικούν τακτικά στην Ιταλία θα εφαρμόζονται ενδεχομένως πιο ευνοϊκές και υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους, και ιδίως σε σχέση με τον όρο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, για τον όρο για να επιστρέψετε τα Προϊόντα, σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, στις μεθόδους και τις διατυπώσεις της κοινοποίησης αυτού του δικαιώματος και στη νομική εγγύηση συμμόρφωσης.

14.2 Εάν είστε «καταναλωτής» , για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, το Δικαστήριο είναι το μέρος όπου έχετε την κατοικία σας ή έχετε επιλέξει την κατοικία σας. Εάν είστε «έμπορος» για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτού του εγγράφου, το Δικαστήριο όπου ο Πωλητής έχει την καταστατική του έδρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραπάνω θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία.

< p>14.3 Σύμφωνα με το άρθρο 141-sexies, κόμμα 3 Νομοθετικό Διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 N. 206 (Κωδικός Καταναλωτή), ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη ως τελικό καταναλωτή τον οποίο το άρθρο 3, κόμμα 1, έστω. α) του Κώδικα Καταναλωτή, ότι, σε περίπτωση που έχει υποβάλει καταγγελία απευθείας στον Πωλητή, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίλυση της διαμάχης που προέκυψε, ο Πωλητής θα παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση της Εναλλακτικής Επίλυση διαφορών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης (οργανισμοί ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141-α και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή), διευκρινίζοντας επίσης εάν θέλει να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτούς τους οργανισμούς για την επίλυση της διαφοράς.

14.4 Επιπλέον, ο πωλητής σας ενημερώνει ως καταναλωτή τον οποίο στο Άρθρο 3, κόμμα 1, έστω. α) του Κώδικα Καταναλωτή ότι ιδρύθηκε ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Πλατφόρμα ODR). Ο καταναλωτής μπορεί να περιηγηθεί στην πλατφόρμα ODR στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; μέσω της Πλατφόρμας ODR, ο καταναλωτής μπορεί να δει τη λίστα των Οργανισμών ΕΕΔ, να βρει τον σύνδεσμο που ανακατευθύνει σε κάθε ιστότοπο και να ξεκινήσει μια διαδικτυακή διαδικασία για την επίλυση των διαφορών στις οποίες εμπλέκεται.

14.5 Όποια κι αν είναι η περίπτωση. είναι το αποτέλεσμα της εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με σχέσεις κατανάλωσης μέσω προσφυγής στις διαδικασίες που ορίζονται στο Μέρος V, Τίτλος II-bis του Κώδικα Καταναλωτή, σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει πάντα το δικαίωμα να ασκήσει νομική προσφυγή αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

14.6 Για τυχόν διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ο χρήστης που κατοικεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας μπορεί να επίσης πρόσβαση στην ευρωπαϊκή διαδικασία για μικροδιαφορές, με τον Κανονισμό (ΕΚ) Ν. 861/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 2.000,00 ευρώ, εξαιρουμένων των τόκων, δικαιωμάτων και εξόδων. Το κείμενο του κανονισμού βρίσκεται στον ιστότοπο www.eur-lex.europa.eu.

Άρθρο 15. Εξυπηρέτηση πελατών και καταγγελίες

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε επικοινωνίες, να ζητήσετε βοήθεια ή να υποβάλετε παράπονα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή ως εξής:

 • μέσω email, γράφοντας στη διεύθυνση: [email protected]
 • τηλεφωνικά, καλώντας: +39 02 87165556.

Ο πωλητής θα αντιμετωπίσει τα παράπονα απαντώντας εντός 3 ημερών από την παραλαβή.